tour-du-lich-le-Giang-dai-ly-Shangrila-6-ngay-5-dem (3)

Bối cảnh trong bộ phim nổi tiếng “Đi về nơi có gió”.

tour-du-lich-le-Giang-dai-ly-Shangrila-6-ngay-5-dem (3)

tour-du-lich-le-Giang-dai-ly-Shangrila-6-ngay-5-dem (3)